Velkommen til Sagahuset

Sagahuset S/I er et foreningshus fortrinsvis for pensionist- og handicap-foreninger på Bornholm.

Sagahuset drives af frivillig

Foreninger med ugentlige arrangementer året igennem kan optages som faste medlemmer, og har en repræsentant i Sagahusets bestyrelse.

Foreninger med enkelte arrangementer kan leje lokaler efter aftale.

Det er ikke muligt at leje lokalerne til private formål.

Henvendelse på vor e-mail eller til formanden eller kassereren (se listen over bestyrelsen).

Kontakt oplysninger

E-mail: Sagahuset2@gmail.com

Adresse: Sagavej 2, 3700 Rønne

Reklamer